W celu ciągłego dostosowywania się do obowiązującego prawa danego kraju tłumaczenie dokumentów prawnych lub administracyjnych wymaga rygorystycznej procedury. Jaka jest różnica między tłumaczeniem przysięgłym a poświadczeniem przysięgłym?

Wartość prawna podobnie jak w przypadku dokumentów urzędowych

Tłumaczenie przysięgłe, którym dysponuje biegły tłumacz akredytowany przez Sąd Apelacyjny, Sąd Kasacyjny lub Sąd Najwyższy, jest uwierzytelnione przysięgłym tłumaczeniem równoważnym oryginałowi dokumentu źródłowego. Tłumaczenie to, nazywane „tłumaczeniem przysięgłym” lub „tłumaczeniem poświadczonym”, po wykonaniu tłumaczenia ma taką samą moc prawną jak dokument urzędowy w oczach Ministerstwa Sprawiedliwości i krajowych lub zagranicznych organów administracyjnych.
W celu uzyskania wzmianki „tłumaczenie przysięgłe zgodne z oryginałem” tłumaczeniu przysięgłemu musi zawsze towarzyszyć niepowtarzalny numer rejestracyjny, pieczęć, data i podpis tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe może być wymagane dla wielu rodzajów dokumentów: akty cywilne, dokumenty naukowe, prawne, administracyjne, dokumenty dotyczące pracy, sprzedaży, transportu, a nawet dokumenty techniczne.

Certyfikacja, jeden krok w kierunku uwierzytelnienia

W niektórych innych krajach mogą być wymagane dalsze kroki, wykraczające poza tłumaczenie przysięgłe. Mogą one obejmować certyfikację, apostille lub legalizację za pośrednictwem Izby Przemysłowo-Handlowej. Nie należy tego mylić z terminem „tłumaczenie przysięgłe”. W takim przypadku uwierzytelnienie oznacza sprawdzenie, czy tłumacz jest akredytowany przez organ prawny.
W odróżnieniu od tłumaczenia przysięgłego, które wymaga jedynie umiejętności specjalistycznego tłumaczenia, do uwierzytelnienia wymagana jest osoba trzecia, która sprawdzi jakość tłumaczenia. Po zatwierdzeniu przez notariusza lub w urzędzie miasta poświadczenie to gwarantuje również, że tłumaczenie przysięgłe dokumentu doskonale odpowiada tekstowi oryginalnemu.

Uznani, fachowi tłumacze pisemni i ustni


Tłumaczenia przysięgłe wymagają dużej wiedzy z zakresu lingwistyki, terminologii i prawodawstwa. Tłumaczenia te są zgodne z określonym kodeksem etycznym i dokładnymi zasadami. Używają i przestrzegają karty jakości formatowania stron przetłumaczonego tekstu. Uznani za „doświadczonych tłumaczy pisemnych i ustnych” tłumacze zajmujący się tłumaczeniami przysięgłymi stają się również ekspertami sądowymi, pracującymi zarówno w biurach tłumaczeń, jak i jako niezależni tłumacze.
Na każde zapytanie dotyczące tłumaczenia przysięgłego z języka polskiego na język obcy można uzyskać informacje na temat prawa kraju przeznaczenia za pośrednictwem ambasady, konsulatu lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Aby znaleźć tłumaczy przysięgłych w Twoim regionie, zapoznaj się z listą tłumaczy przysięgłych dostępną na stronie internetowej Sądu Najwyższego.